Avskjutning 2016

Datum Namn TJUR KO KALV
160905 Jens Eriksson  1
 160906  Lennart Sundqvist  1
 Torbjörn Henriksson  1
 Jon-Erling Skåtan  1
 160907  Ingvar Andersson 1
 Hasse Jinnerot 1
 160908  Tomas Holgersson 1
 Henrik Fällgren 1
 Kjell Eriksson 1
160909 Lennart Emanuelsson 1
160914 Lennart Sundqvist 1
160918 Jeppe Lindqvist 1
161015 Ingvar Andersson 2
Kenth Ryeskog 1
Jon-Erling Skåtan 1
Tor Persson 1
161016 Stefan Nilsson 1
 161021  Torbjörn Henriksson 1
 161106  Ronny Edholm 1
SUMMA  4 7  9