Jaktledaren

Ordinarie jaktledare Mattias Andersson 070-3546953 hamptjarn@hotmail.com

Ordinarie jaktledare
Mattias Andersson
070-3546953
hamptjarn@hotmail.com

Ställf. jaktledare Lennart Sundqvist 070--3258787 lennart.sundqvist@hotmail.se

Ställf. jaktledare
Lennart Sundqvist
070–3258787
lennart.sundqvist@hotmail.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under denna sida kommer vi att informera löpande om bl.a. årets avskjutning samt datum för kommande jaktdagar.

2023-års älgjakt:

Jakttider:
4 sept – 25 sept.   10 okt. – 31 jan. 2024

Information inför jakten 2023

Ni som vill vara med på årets älgjakt är välkommen till slakteriet

Söndagen den 27/8 kl 18.00 för att anmäla Er (se till att ha löst gällande jaktkort, inneha jägarförsäkring och avlagt gällande skjutprov)
*
Vi samlas sedan för sedvanlig städning och igångsättande av slakteriet

Onsdagen den 30/8 kl 18.00

 

Samling slakteriet inför jaktstarten på måndagsmorgon

Söndag 3/9 kl 09:00 Samling slakteriet för att kvittera jaktkort, licens, försäkring samt att ni mottagit och tagit del av årets PM.

Under veckan kommer det vara slaktgrupper med 4 man i varje grupp som har till uppgift att slakta eventuella älgar.
Även i år har Ingvar tagit på sig att ansvara över slakteri och styckning

/Jaktledarna

* * * * *

 

 

 

 

 

 OBS! Glöm inte det ansvar Ni har ang. underhåll av  postställen. (lista finns under ”Diverse”)

Oktober jakten:

 

 

 

 

 

Läs   PM   inför årets älgjakt

Länk till Länsstyrelsen i Jämtland