Avskjutning 2015

Datum Namn TJUR KO KALV
 150907  Tor Persson
Jens Eriksson 1
150910 Jens Eriksson 1
Conny Herbst 1
Tomas Johansson 1
150911 Jens Eriksson 1
Jesper Ekberg 1
150919 Stefan Nilsson 1
151010 Christer Andersson 1
Lennart Sundqvist 1
Tor Persson/Jon-Erling S 1
151011 Sven Persson 1
151021 Jon-Erling Skåtan 2
151101 Mattias Andersson 1
151107 Christer Andersson 1
151108 Ronny Edholm 1
SUMMA 6 5 6