Jaktledaren

Ordinarie jaktledare Mattias Andersson 070-3546953 hamptjarn@hotmail.com

Ordinarie jaktledare
Mattias Andersson
070-3546953
hamptjarn@hotmail.com

Ställf. jaktledare Lennart Sundqvist 070--3258787 lennart.sundqvist@hotmail.se

Ställf. jaktledare
Lennart Sundqvist
070–3258787
lennart.sundqvist@hotmail.se

 

 

 

 

Ekonomiansvarig/kassör Christer Andersson 070-3981023 christer.andersson51@gmail.com

Ekonomiansvarig/kassör
Christer Andersson
070-3981023
christer.andersson51@gmail.com

 

 

 

 

 

 

INFORMATION!

Under denna sida kommer vi att informera löpande om bl.a. årets avskjutning samt datum för kommande jaktdagar.

2020-års älgjakt:

Jakttider:
7 sept – 27 sept.   12 okt. – 31 jan. 202

Information inför jakten 2020

Söndag 6/9
08:00 – 09:30 är avsatt tid för er i riskgrupp och för er med oro för pandemin för att kvittera jaktkort, licens, försäkring samt att ni mottagit och tagit del av årets PM.

10:00 samling resterande jägare

Kan man inte närvara under dessa tider är det jägarens eget ansvar att lösa kvitteringen hos jaktledarna.
Postningslista kommer att sitta uppe utvändigt på slakteriet

Under veckan kommer det vara slaktgrupper med 4 man i varje grupp som har till uppgift att slakta eventuella älgar.
Även i år har Ingvar tagit på sig att ansvara över slakteri och styckning

Ingen beträder slakteriet utan munskydd och handskar
Självklart håller man sig hemma vid minsta symtom

Ingen träff nu på söndag 30/8

Slakteriet är städat och vattnet igång

/Jaktledarna

(se till att ha löst gällande jaktkort, inneha jägarförsäkring och avlagt gällande skjutprov)

* * * * *

 

 OBS! Glöm inte det ansvar Ni har ang. underhåll av  postställen. (lista finns under ”Diverse”)

Oktober jakten:

 

 

 

 

 

Läs   PM   inför årets älgjakt

Länk till Länsstyrelsen i Jämtland